reyhane

-مطلب دهم


تفاوت آهن با رویاجاره کانتینر برای لوازم منزل
اجاره انبار عمومی
اجاره انبار عمومی در تهران
اجاره کانتینر
اجاره کانتینر برای وسایل منزل

روی که آن را تحت عنوان زینک نیز می شناسیم، عنصری شیمیایی با عدد اتمی 30 است که در جدول تناوبی مندلیف با نماد
zn مشخص شده است. روی یکی از پر کاربردترین فلزات است که دارای رنگ سفید متمایل به آبی می باشد. روی به محض قرارگیری در مجاورت رطوبت، تغییر رنگ داده و تیره می شود. جالب است بدانید که روی به هنگام سوختن، شعله ای به رنگ سبز براق ایجاد می کند. پس از آهن، آلومینیوم و مس، روی چهارمین فلز کاربردی موجود در دنیا است.
برنج و فولاد گالوانیزه، مهم ترین آلیاژهای روی هستند. این فلز دارای وزن اتمی 65.38 است. روی در دمای 419.83 درجه سانتی گراد ذوب می گردد.
روی فلزی نرم، چکش خوار، غیر قابل انحلال در آب و قابل انحلال در اسیدها و بازها می باشد. روی را غالبا به منظور آبکاری الکتریکی فولاد که پیش تر به معرفی آن پرداختیم و به منظور پیشگیری از زنگ زدگی به کار می گیرند. این فلز همانند سایر فلزات به آرامی وارد واکنش های شیمیایی می گردد.
روی را به منظور گالوانیزه کاری، ساخت ظروف گوناگون، صنایع نظامی، صنعت ساخت خودرو، ساخت کشتی، باتری سازی و نیز تهیه آلیاز بسیار کاربردی برنج مورد استفاده قرار می دهند.

ورق اکسین همان ورق سیاه ساخت کارخانه فولاد اکسین می باشد. اما چرا ورق تولیدی یک کارخانه باید به طور مجزا معروف شود؟ در مقدمه پاسخ به این سوال اجازه دهید تا در مورد ویژگی های مختلف کارخانه های تولیدی صنعت فولاد بیشتر بدانیم. حقیقت این است که هر کارخانه یا مجموعه تولیدی ویژگی های اختصاصی ای دارد که محصول تولیدی آن را از دیگران مجزا می کند. به همین دلیل است که می بینیم کارشناسان فنی برای هر کاربرد، ورق یک کارخانه خاص را توصیه می کنند. باید دید این تفاوت و معروفیت یک محصول خاص از چه ناشی می شود؟

می دانیم که برای ساخت ورق سیاه لازم است اسلب را از آهن خام تولید کرده سپس آن را تحت نورد گرم به ورق تبدیل کنیم. تنها کارخانه ای که از ابتدا تا انتهای این فرآیند را خودش انجام می دهد کارخانه فولاد مبارکه در اصفهان است. این امر دلیل رنج کیفی بالای محصولات این کارخانه است. کارخانه های مانند فولاد خوزستان و فولاد هرمزگان اسلب را تولید کرده اما ورق نمی کنند و بسیاری از کارخانه ها نیز اسلب را خریداری کرده و به ورق تبدیل می کنند و خود در تولید اسلب نقشی ندارند. ضخامت متداول برای تولید ورق سیاه فولاد مبارکه 2 تا 15 میلی متر است. و عرض آن ها معمولا 1.5 متر به ازای ضخامت های بالاست. اگر شما درخواست ضخامت و عرض نامتعارف برای ورق سیاه داشته باشید، سخت تر می توانید محصول مورد نیازتان را فراهم کنید. اینجاست که کارخانه اکسین و کاویان اهواز مطرح می شوند. این کارخانه ها نورد کار هستند و می توانید از آن ها ورق های ضخیم 8 میلی متر به بالا را با عرض های 1.25 و 1.5 متر را تهیه کنید. کارخانه اکسین اهواز عموما ورق های تولیدی را با عرض 2 متر تولید می کند و توان تولید تا عرض 4.5 متر را نیز داراست. و این ویژگی خاص است که ورق اکسین را در
بازار شناخته شده کرده. در واقع برای سفارش های مشتری این کارخانه هیچ محدودیتی وجود ندارد!

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : جمعه 26 ارديبهشت 1399 | 19:44 | نویسنده : reyhane |مطلب دهم


تفاوت آهن با رویاجاره کانتینر برای لوازم منزل
اجاره انبار عمومی
اجاره انبار عمومی در تهران
اجاره کانتینر
اجاره کانتینر برای وسایل منزل

روی که آن را تحت عنوان زینک نیز می شناسیم، عنصری شیمیایی با عدد اتمی 30 است که در جدول تناوبی مندلیف با نماد
zn مشخص شده است. روی یکی از پر کاربردترین فلزات است که دارای رنگ سفید متمایل به آبی می باشد. روی به محض قرارگیری در مجاورت رطوبت، تغییر رنگ داده و تیره می شود. جالب است بدانید که روی به هنگام سوختن، شعله ای به رنگ سبز براق ایجاد می کند. پس از آهن، آلومینیوم و مس، روی چهارمین فلز کاربردی موجود در دنیا است.
برنج و فولاد گالوانیزه، مهم ترین آلیاژهای روی هستند. این فلز دارای وزن اتمی 65.38 است. روی در دمای 419.83 درجه سانتی گراد ذوب می گردد.
روی فلزی نرم، چکش خوار، غیر قابل انحلال در آب و قابل انحلال در اسیدها و بازها می باشد. روی را غالبا به منظور آبکاری الکتریکی فولاد که پیش تر به معرفی آن پرداختیم و به منظور پیشگیری از زنگ زدگی به کار می گیرند. این فلز همانند سایر فلزات به آرامی وارد واکنش های شیمیایی می گردد.
روی را به منظور گالوانیزه کاری، ساخت ظروف گوناگون، صنایع نظامی، صنعت ساخت خودرو، ساخت کشتی، باتری سازی و نیز تهیه آلیاز بسیار کاربردی برنج مورد استفاده قرار می دهند.

ورق اکسین همان ورق سیاه ساخت کارخانه فولاد اکسین می باشد. اما چرا ورق تولیدی یک کارخانه باید به طور مجزا معروف شود؟ در مقدمه پاسخ به این سوال اجازه دهید تا در مورد ویژگی های مختلف کارخانه های تولیدی صنعت فولاد بیشتر بدانیم. حقیقت این است که هر کارخانه یا مجموعه تولیدی ویژگی های اختصاصی ای دارد که محصول تولیدی آن را از دیگران مجزا می کند. به همین دلیل است که می بینیم کارشناسان فنی برای هر کاربرد، ورق یک کارخانه خاص را توصیه می کنند. باید دید این تفاوت و معروفیت یک محصول خاص از چه ناشی می شود؟

می دانیم که برای ساخت ورق سیاه لازم است اسلب را از آهن خام تولید کرده سپس آن را تحت نورد گرم به ورق تبدیل کنیم. تنها کارخانه ای که از ابتدا تا انتهای این فرآیند را خودش انجام می دهد کارخانه فولاد مبارکه در اصفهان است. این امر دلیل رنج کیفی بالای محصولات این کارخانه است. کارخانه های مانند فولاد خوزستان و فولاد هرمزگان اسلب را تولید کرده اما ورق نمی کنند و بسیاری از کارخانه ها نیز اسلب را خریداری کرده و به ورق تبدیل می کنند و خود در تولید اسلب نقشی ندارند. ضخامت متداول برای تولید ورق سیاه فولاد مبارکه 2 تا 15 میلی متر است. و عرض آن ها معمولا 1.5 متر به ازای ضخامت های بالاست. اگر شما درخواست ضخامت و عرض نامتعارف برای ورق سیاه داشته باشید، سخت تر می توانید محصول مورد نیازتان را فراهم کنید. اینجاست که کارخانه اکسین و کاویان اهواز مطرح می شوند. این کارخانه ها نورد کار هستند و می توانید از آن ها ورق های ضخیم 8 میلی متر به بالا را با عرض های 1.25 و 1.5 متر را تهیه کنید. کارخانه اکسین اهواز عموما ورق های تولیدی را با عرض 2 متر تولید می کند و توان تولید تا عرض 4.5 متر را نیز داراست. و این ویژگی خاص است که ورق اکسین را در
بازار شناخته شده کرده. در واقع برای سفارش های مشتری این کارخانه هیچ محدودیتی وجود ندارد!

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : جمعه 26 ارديبهشت 1399 | 19:44 | نویسنده : reyhane |مطلب نهم
تفاوت آهن با روی

روی که آن را تحت عنوان زینک نیز می شناسیم، عنصری شیمیایی با عدد اتمی 30 است که در جدول تناوبی مندلیف با نماد zn مشخص شده است. روی یکی از پر کاربردترین فلزات است که دارای رنگ سفید متمایل به آبی می باشد. روی به محض قرارگیری در مجاورت رطوبت، تغییر رنگ داده و تیره می شود. جالب است بدانید که روی به هنگام سوختن، شعله ای به رنگ سبز براق ایجاد می کند. پس از آهن، آلومینیوم و مس، روی چهارمین فلز کاربردی موجود در دنیا است.
برنج و فولاد گالوانیزه، مهم ترین آلیاژهای روی هستند. این فلز دارای وزن اتمی 65.38 است. روی در دمای 419.83 درجه سانتی گراد ذوب می گردد.
روی فلزی نرم، چکش خوار، غیر قابل انحلال در آب و قابل انحلال در اسیدها و بازها می باشد. روی را غالبا به منظور آبکاری الکتریکی فولاد که پیش تر به معرفی آن پرداختیم و به منظور پیشگیری از زنگ زدگی به کار می گیرند. این فلز همانند سایر فلزات به آرامی وارد واکنش های شیمیایی می گردد.
روی را به منظور گالوانیزه کاری، ساخت ظروف گوناگون، صنایع نظامی، صنعت ساخت خودرو، ساخت کشتی، باتری سازی و نیز تهیه آلیاز بسیار کاربردی برنج مورد استفاده قرار می دهند.


فروش کارتخوان سیار
دستگاه کارتخوان سیار

خرید کارتخوان سیار

دستگاه عابر بانک
عابر بانک

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : جمعه 26 ارديبهشت 1399 | 19:44 | نویسنده : reyhane |مطلب نهم
تفاوت آهن با روی

روی که آن را تحت عنوان زینک نیز می شناسیم، عنصری شیمیایی با عدد اتمی 30 است که در جدول تناوبی مندلیف با نماد zn مشخص شده است. روی یکی از پر کاربردترین فلزات است که دارای رنگ سفید متمایل به آبی می باشد. روی به محض قرارگیری در مجاورت رطوبت، تغییر رنگ داده و تیره می شود. جالب است بدانید که روی به هنگام سوختن، شعله ای به رنگ سبز براق ایجاد می کند. پس از آهن، آلومینیوم و مس، روی چهارمین فلز کاربردی موجود در دنیا است.
برنج و فولاد گالوانیزه، مهم ترین آلیاژهای روی هستند. این فلز دارای وزن اتمی 65.38 است. روی در دمای 419.83 درجه سانتی گراد ذوب می گردد.
روی فلزی نرم، چکش خوار، غیر قابل انحلال در آب و قابل انحلال در اسیدها و بازها می باشد. روی را غالبا به منظور آبکاری الکتریکی فولاد که پیش تر به معرفی آن پرداختیم و به منظور پیشگیری از زنگ زدگی به کار می گیرند. این فلز همانند سایر فلزات به آرامی وارد واکنش های شیمیایی می گردد.
روی را به منظور گالوانیزه کاری، ساخت ظروف گوناگون، صنایع نظامی، صنعت ساخت خودرو، ساخت کشتی، باتری سازی و نیز تهیه آلیاز بسیار کاربردی برنج مورد استفاده قرار می دهند.


فروش کارتخوان سیار
دستگاه کارتخوان سیار

خرید کارتخوان سیار

دستگاه عابر بانک
عابر بانک

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : جمعه 26 ارديبهشت 1399 | 19:44 | نویسنده : reyhane |مطلب هشتم
آهن یکی از عناصر شیمیایی جدول مندلیف با نماد Fe و عدد اتمی 26 می باشد. این عنصر که حدود 5 درصد پوسته زمین را تشکیل داده است، یکی از رایج ترین عناصر موجود در کره زمین است. لازم به ذکر است که این عنصر پر مصرف و کاربردی، در دمای تقریبی 2000 درجه سانتی گراد و با استفاده از روش کاهش کربن از سنگ معدن هماتیت به دست می آید.

کاربرد آهن در مقایسه با دیگر فلزات بسیار بیشتر است. به گونه ای که می توان گفت که 95 درصد کل فلزات تولید شده در سرتاسر دنیا را از جنس آهن هستند. این عنصر بسیار مقاوم و در عین حال ارزان است. این ویژگی ها موجب شده است که آهن را در بدنه اتومبیل ها، بدنه کشتی ها و نیز صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار دهند. یکی از معروف ترین آلیاژهای این عنصر فولاد می باشد. آهن را در انواع مختلفی نظیر گاما، دلتا، آلفا و بتا می توان یافت.

ویژگی های ظاهری آهن

این فلز سطحی صاف، براق و به رنگ نقره ای متمایل به خاکستری دارد. رنگ این عنصر به محض واکنش با اکسیژن هوا به رنگ قهوه ای تغییر کرده و تحت عنوان اکسید یا زنگ آهن نام گذاری می شود. آهن خالص در دسته فلزها طبقه بندی می شود، اما بسیار کمیاب بوده و به سختی روی سطح زمین پیدا می شود. علت این امر نیز اکسید شدن بسیار سریع نوع خالص این عنصر در مجاورت رطوبت یا اکسیژن هوا است.

انبار
انبار برای وسایل منزل
انبار برای لوازم منزل
انبار برای اثاث منزل
انبار برای اثاثیه منزل

تفاوت آهن با فولاد
انبار
اجاره انبار

فلزات آهنی را با به کارگیری سنگ آهن تولید می کنند. بدین صورت که این سنگ را در کوره های بزرگ ذوب نموده و سپس با استفاده از آن آهن خام تهیه می کنند و در گام بعدی با استفاده از آهن خام، فولاد تولید می کنند. این امر موجب ایجاد تفاوت میان آهن خام و فولاد شده است.
لازم به ذکر است که فولادی که از آن یاد کردیم، عنصر نیست. فولاد معروف ترین آلیاژ دارای 0.2 تا 1.5 درصد کربن است، در واقع فولاد را از آهن خام سفید تهیه می کنند. جالب است بدانید که بیش از نیمی از تولید حال حاضر فولاد از آهن قراضه های موجود در سراسر دنیا است!
کربن، سیلیسیم، منگنز، کروم، مس، گوگرد و فسفر مهم ترین عناصر موجود در ساختار فولاد هستند. تولید کنندگان فولاد دو هدف بسیار مهم را در دستورکار خود قرار داده اند:

· اول: سوزاندن مقادیری از کربن و ناخالصی های موجود در آهن خام سفید

· دوم: اضافه کردن مقادیر مشخصی از عناصر لازم در فولاد به آهن خام سفید موجود

فولاد خواص گوناگونی دارد. قابلیت شکل پذیری بسیار بالا و مقاومت منحصر به فرد فولاد، آن را به یکی از پرکاربردترین مصالح مورد استفاده در ساختمان سازی تبدیل کرده است. البته خواص فولاد تابع عوامل گوناگونی نظیر درصد کربن و فلزهای آلیاژ دهنده موجود در ساختار آن و عملیات های حرارتی گوناگون انجام شده بر روی آن می باشد.
فولاد قادر است به ازای هر صد درجه افزایش دما، دو درصد انبساط پیدا کند. قابلیت شکل پذیری بسیار بالا در فولاد این امکان را به مصرف کنندگان می دهد که آن را به هر شکل دلخواهی تغییر دهند. همچنین فولاد دارای قابلیت اتصال هم به صورت اتصال خشک با استفاده از پیچ و مهره و هم به صورت اتصال تر با استفاده از جوشکاری می باشد. اکسیداسیون از دیگر ویژگی های فولاد است.

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : جمعه 26 ارديبهشت 1399 | 19:43 | نویسنده : reyhane |


مطلب هفتمامروزه با پیشرفت علوم وتکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است واینکار برنامه‌ریزی دقیق جهت استفاده به موقع وحداکثر از امکانات رامی طلبد . تقسیم کار ورشد جمعیت نیازاستفاده از فرآورده های دیگران را بوجود آورده است واین خود زمینه پیدایش سازمانهای معظم گردیده که در این نظامهای پیچیده فنی اجتمای ،‌انبار به عنوان واسطه موجبات گردش کالا از تولید به مصرف را امکان پذیر می سازد. انبار می تواند درعرضه به موقع محصول ،‌جریان عادی تولید ،‌ثبات قیمت محصول‌، تعمیر ونگهداری ماشین ها و…نقش مهمی را ایفا کند به طوریکه نقش آن درتجارت غیر قابل انکار است . ارزش ریالی موجودیهای انبار در صناعی مختلف متفاوت است وعوامل مختلفی درمیزان نگهداری موجودی انبار واحدهای صنعتی ، تجاری مؤثرند مثل روش تولید ،‌دوره تولید ،‌میزان بکارگیری ماشین آلات ،‌نوع محصول ساخته شده ، بازار مصرف ،‌نوع مواد اولیه مورد احتیاج ،‌نوسانات ارزی وقیمت در بازارهای جهانی ، وضعیت واحد صنعتی درکل صنعت کشور وجهان و…. وبالاخره سیتم های تدارکاتی وسفارشات واحدهای تولیدی ،‌اما انباره به دلایل مختلفی برای مؤسسات ومراکز تجاری صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که اهم آنها عبارتند از :‌

ارزش بالای سرمایه درگردش شرکت که به صورت کالا در انبار نگهداری می شود .
2)
ارتباط مداوم وتنگاتنگ بخش انبار با بخشهایی نظیر تولید یا تعمیر ونگهداری ووقفه در تولید به علت نرسیدن نیازمندیها .
3)
ارتباط نزدیک انبار با بخش برنامه ریزی مواد باید به نحوی باشدکه ضربه های حاصله در اثر کمبود محصول یا مواد راخنثی نماید وحکم ضربه گیر را در سازمان داشته باشد.
هدف ما دراین مجموعه ارائه مطالبی نسبتاً جامع در خصوص سیستمها ومدلهای انبارداری وبرنامه ریزی کنترل موجودی انبارهاست. امید است که این پروژه گامی باشد هرچندکوچک در راه تکمیل مدیریت سیستم های انبارداری وآرزوی ما رضایت شماست که هیچ هدفی والاتر از آن نیست.
بخش اول
تعریف انبار :


امروزه انبار د یگر حالت یک محفظه را ندارد بلکه عملیات آن زمانی کافی ورضایت بخش است که از دوجهت اطلاعاتی وفیزیکی مورد توجه قرارگیرد به طور کلی انبارمحل وفضایی است که یک یا چند نوع کالای بازرگانی ،‌صنعتی یا مواداولیه یا فرآورده های مختلف که اساس یک سیستم صحیح طبقه بندی وتنظیم می گردد.

انواع انبارها :
انبارها از نظر فرم ساختمانی به سه صورت زیر می باشند:
1)
انبارهای پوشیده :
این مکان از تمام اطراف بسته است ودارای سقف ووسایل ایمنی کامل می باشد .
2)
انبارهای سرپوشیده یا هانگارد :
این انبار دارای سقف بوده ولی چهار طرف آن باز است وفاقد حفاظ جانبی است . این نوع انبارها کالاها را فقط از باران وآفتاب حفظ می کند .
3)
انبار با ز یامحوطه :‌این انبار به صورت محوطه بوده وجهت نگهداری ماشین آلات ولوازم سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع موجودیهای انبار :‌
اجناس وکالاهای موجود درانبار اعم ازمؤسسات تولیدی وغیر تولیدی را می‌توان به شرح زیر تقسیم کرد :
1)
مواد اولیه یا مواد خام :‌ازاین مواد برای تولید کالا استفاده می شود .
2)
کالای درجریان ساخت :‌ که شامل بهای ناقص دستمزد ومواد وهزینه های سربار ساخت می باشد .
3)
کالای ساخته شده : به کالایی گفته می شود که از نظر ساخت به مرحله تکمیلی رسیده وقابل عرضه به بازار می باشد.
4)
اجناس خریداری شده جهت فروش : این سری از اجناس شامل اجناسی هستند که بدون هیچ گونه تغییری درآنها در بازار جهت فروش عرضه می گردد وبه طور موقت در انبارها نگهداری می شود .
5)
موادولوازم مصرفی: که درتولید غیر مستقیم موثرندمثل‌: گریس ، روغن ،‌ملزومات وغیره.
6)
اجناس اسقاطی : اجناسی هستند که مستهلک شده وغیرقابل استفاده اند ومعمولاً به مزایده گذاشته می شوند یا مورد تعمیر مجدد قرار می گیرند

انبار

اجاره انبار برای وسایل منزل
اجاره انبار برای اثاث منزل
اجاره انبار برای اثاثیه منزل

اجاره انبار کانتینری

وظایف انباردار :‌
1)
تحویل اجناس خریداری شده ومورد نیاز سازمان ، رسیدگی وبررسی طبق اسناد ومدارک اولیه.
2)
صدور برگ درخواست خرید کالا به واحد تدارکات داخلی یا سفارشات خارجی درصورت عدم وجود موجودی .
3)
مراقبت ونگهداری کالاها از سرقت ، صدمه ،‌ضایعه ،‌حادثه ناشی از طبقه بندی یا قفسه بندی یا چیدن اقلام درانبار
4)
پیش بینی ،‌ برنامه ریزی وکنترل مواد انبار وانجام انبارگردانی متناسب با نوع شرکت وکالاهای آن وسیاست مؤسسه .
5)
تهیه گزارشات لازم درخصوص ضایعات، موجودیها ونظریات اصلاحی وسایر گزارشات مورد نیاز مدیریت .
6)
صدور قبض انبار پس از دریافت کالا وحواله انبار هنگام تحویل دادن کالا به متقاضی وفرمهای مرجوعی در صورت برگشت کالا وسایر فرمهای مربوط به انبار وثبت صادره ووارده در دفاتر وکارتهای مربوطه.
7)
بایگانی اسناد ومدارک مربوط به انبار وتعبیه یک کارت برای هریک از اقلام انبار.

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : جمعه 26 ارديبهشت 1399 | 19:43 | نویسنده : reyhane |مطلب ششم
کابینت ها و انواع دکوراسیون های اشپزخانه به چند دسته تقسیم میشوند

انواع طرح ها ومدل های کابینت اشپزخانه,چیدمان دکوراسیون,ویژگی ساختاری انها

اشپزخانه موازی-اشپزخانه اپن-اشپزخانه ال-اشپزخانه یو-اشپزخانه جزیره

اجرا و پیاده سازی يک اشپزخانه با توجه به نيازهاي افراد با طرحهاي روي كاغذ و يا مجلات بسيار متفاوت است. بنابراين طراحان بايد بر طبق سليقه مشتري عمل كرده و در صورتي كه طراحي‌هايشان حتي در موارد جزئي با خواسته‌هاي مشتريان در تناقض باشد بايد از پروژه حذف گردند.

مشتري در ابتداي امر بايد خواسته‌ها و نيازهاي خود را بر روي كاغذ به طراح ارائه دهد كه اين ارائه نظر، نقش تعیین کننده ای در طراحی اولیه دارد.بنابراين در اين مرحله بايد روشن شود که مشتری به چه چیزهایی احتیاج دارد و فضا سازی برای او در اولویت باشد.

هر اشپزخانه‌ با توجه به پتانسيل اوليه خود نياز به يك سري تغييرات خاص دارد براي مثال ممكن است نياز به نوررساني بيشتر داشته باشدو يااسباب واثاثيه موجود نياز به ارتقاء داشته باشند.در طراحي آشپزخانه ايده‌ها و نظرات طراح ممكن است هر چند مطلوب، درست در نقطه مقابل نظرات و خواسته‌هاي مشتري قرار داشته باشد كه اين تناقضات ممكن است درانتخاب رنگ خودرا بيشتر نشان دهد.

انتخاب رنگ های مناسب و نورپردازي كافي در يك آشپزخانه مي‌تواند به بزرگتر جلوه دادن آن كمك شاياني كند.آشپزخانه‌هاي تاريك با رنگ‌هاي نامناسب فضا را تبديل به غاری می کند که دست و پای همه را می بندد.

وامادراینجا به بیان بسیاری از طراحی های کابینت اشپزخانه می پردازیم و ان را به تصویر می کشیم

اشپزخانه طرح خطی یا موازی

اشپزخانه طرح جزیره

اشپزخانه طرح L(ال)

اشپزخانه طرح U(یو)

اشپزخانه طرح اپن

دکوراسیون اشپزخانه

کابینت اشپزخانه مدل ال به چه صورتند وبرای چه فضایی استفاده میشوند

سیستم آشپزخانه L، این طرح در مورد فضاهای بزرگتر صدق می کند و برای بیش از یک نفر. در اینجا میز یا کانتر آشپزخانه بجای اینکه در دیوارروبرو نصب شود در مجاورت دیوار قرار می گیرد که همین مسئله امکان استفاده از فضای اشپزخانه را برای بیش از یک نفر فراهم می آورد از دیگر مزیت های قابل توجه این طرح آزاد شدن گوشه های اشپزخانه است که انتخابهای متعددی را در جهت کابینت بندی در اختیار خواهد گذاشت که از آن جمله کابینت های کنجی و بهتر از آن قفسه های چرخان است که جای بیشتری برای نگهداری وسایل در اختیارخواهد گذاشت. از نقاط قوت این طرح این است که یکی از گوشه های آشپزخانه شما آزاد خواهد بود که در صورت داشتن فضای کافی می تواند به یک میز ناهارخوری کوچک اختصاص یابد.

کابینت اشپزخانه مدل U به چه شکلند وبرای چه خونه هایی مناسب هستند

سیستم آشپزخانه U، این طرح مناسب تمام آشپزخانه ها است اگر چه بیشتر با فضاهای مربع شکل تطابق دارد. این طرح اجازه استفاده از حداکثر فضا و ذخیره سازی را می دهد. اگرچه با وجود کابینت ها و میزها ی اشغال شده توسط سه دیواراز چهار دیوار، در مقایسه با آشپزخانه های L شکل، فضای کمتری به کف اختصاص می یابد. مگراینکه فضای اشپزخانه آنقدر بزرگ باشد که با کابینتها و میزها محاط شود. گاهی وقتها بنظر می رسد در آشپزخانه های U شکل ردیف کابینتها خیلی به هم فشرده و نزدیک هستند. برای تغییر این وضعیت می توان یک دیوار را از کابینت خالی کرد و آن را تبدیل به میز صبحانه خوری کرد. ابعاد کف اشپزخانه از کابینتهای زمینی دوطرف 1500 تا 2200 میلی متر خواهد بود که این فضا اجازه استفاده کارآمد از این طرح را داده به طوریکه دو یا چند نفر قادرخواهند بود به آسانی در آشپزخانه رفت و آمد کنند.

کابینت اشپزخانه مدل خطی یا موازی چه ظاهری دارند وبرای چه اشزخانه هایی مناسب هستند

سیستم آشپزخانه خطی یا موازی,در این نوع طراحی کابینت های(یونیت ها) به صورت موازی روبروی هم قرار می گیرند وسینک گاز و یخچال در دو دیوار روبروی یک دیگر یا یک دیوار و اپن روبروی ان قرار می گیرد و معمولا در اشپزخانه های کوچک استفاده میشود ضمنا فضای مناسب بین دو سری کابینت روبروی هم حداقل باید 120 سانتیمتر باید باشد

درموردکابینت اشپزخانه مدل اپن دوست دارید بیشتر بدانید و چه شکل و شمایلی دارند

سیستم آشپزخانه طرح اپن‌: این طرح اجازه باز شدن آشپزخانه به داخل اتاق دیگر، معمولا" اتاق نشیمن را می دهد. طرح آشپزخانه اپن، طرحی است که دسترسی آسان به همه قسمتهای آشپزخانه را میسر می سازد. این طرح می تواند در هماهنگی کامل با سایر دکوراسیون منزل باشد. در این مکان کابینت ها معمولا" روی یک دیوار نصب می شوند و جزیره در حد فاصل اتاق نشیمن و آشپزخانه. در آشپزخانه طرح اپن، باید به جاسازیمثلث ابزار کار یخچال، سینک واجاق گاز توجه کافی داشت که سهولت فعالیت در اشپزخانه تحت الشعاع باز بودن آشپزخانه قرار نگیرد.

چیدمان کابینت اشپزخانه باید به گونه ای باشد که شکیل و چشم نواز بوده وجانمایی تمام وسایلی که در یک زمان خاص مورد احتیاج است در بهترین وضعیت دسترسی باشد بخصوص اصلی ترین آابزار کار یخچال، سینک و اجاق گاز که به آن مثلث دستیابی آشپزخانه می گویند.

یخچال، سینک و اجاق گاز هر کدام محل دپوی مواد اولیه آشپزخانه، محل آماده سازی و پردازش مواد و بالاخره عملیات پخت و پز را انجام می دهد. از آنجا که بیشترین وقت آشپز حول این سه محور صرف می گردد، نزدیکی این وسایل به یکدیگر موجب سهولت در کار خواهد شد.

همانطور که می دانید آخرین مراحل تکمیل ساختمان جانمایی آشپزخانه است و این در واقع هنر طراح آشپزخانه است که با تمامی مسائل و معایب احتمالی به جای گذاشته شده ار معماری ساختمان، کنار آید و تمامی تلاشش را به این جهت معطوف دارد که، زیبا ترین طرح ممکن را برای فضای آشپزخانه طراحی کند تا چیدمان کابینت ها هدفمند و تکنیکی انجام پذیرد.

در گذشته عمق یونیت ها در کابینتهای آشپزخانه زمینی معادل 45 سانتی متر و عرض صفحات کابینتها 50 سانتی متر بود. ولی از اوایل دهه 80 که برای اولین بار در ایران تولید کابینت آشپزخانه آغاز شد. به سبب استفاده از صفحات لب گرد، کابینت زمینی با عرض 60 سانتی متر و عمق یونیت نیز تا 56 سانتی متر افزایش یافت که بعد از آن تقریباً بعنوان ابعاد استاندارد برای یونیت زمینی بکار میرود. در مورد یونیتهای هوایی یا دیواری به عمق 30 سانتی متر و حد اکثر 35 سانتی متر و ارتفاع 70 سانتی متر تا 90 سانتی متر است که با توجه به ابعاد آشپزخانه انتخاب می شود .


کابینت ساز
خدمات کابینت
کابینت سازی
سفارش کابینت
سفارش کابینت آشپزخانه


واما درپایان اشپزخانه ای شیک ونمایی نو از فضای پخت پزبا کابینت اشپزخانه مدل جزیره

سیستم آشپزخانه جزیره : جزیره،میز کار مستقلی است جدای از کابینت های آشپزخانه که تا زمانی که فضای کافی برای نصب آن وجود داشته باشد می تواند در طرحها و مدل های دلخواه بصورت ثابت و یا متحرک در آشپزخانه خودنمایی کند.این میز کار در واقع میزی چند منظوره است. سطح جزیره بعنوان میز کاربردهای بسیاری می تواند داشته باشد و از بدنه آن بعنوان کابینت به خوبی می توان استفاده کرد.جزیره ثابت را می توان برای استفاده از وسایل برقی مانند کتری برقی و توستر سیم کشی کرد یا آن را به سیستم لوله کشی وصل کرده و ماشین ظرفشویی را هم روی آن نصب کرد.همینطور اگر بخواهید می توانید یک سینک اضافی هم روی آن طراحی کنیدالبته با توجه به ماهیت جزیره و جدا بودن آن از سایر کابینت های اشپزخانه حتما" باید به این نکته توجه داشت که موقعیت مکانی جزیره طوری باشد که مانع تردد نشود.

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : جمعه 26 ارديبهشت 1399 | 19:43 | نویسنده : reyhane |

مطلب پنجم
تقریبا در تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، دستگاه های خودپرداز بانکی وجود دارد و از این دستگاه ها به عنوان ابزاری بسیار مناسب استفاده می شود. از مزایای این دستگاه ها صرفه جویی در زمان است که در هر زمان و مکانی می توان از آنها استفاده نمود. البته این بستگی به نحوه مدیریت سیستمهای بانکی و شرافت کاری نیز دارد.

در این تحقیق سعی شده که هم از نظر فنی و هم از نظر ظاهری به بررسی و تحلیل کلی سیستمهای ATM پرداخته خواهد شد.

در ابتدا به با ارائه مقدمه ای کوتاه در مورد ATM به ارائه تاریخچه ای از این دستگاه ها خواهیم پرداخت.

بررسی و شرح انواع دستگاه های خودپرداز خواهیم پرداخت.

بررسی نحوه کار این دستگاه ها خواهیم پرداخت

بررسی پروتکهای شبکه های بی سیم مخابراتی ATM پرداخته می شود

مزایا و معایب دساگاه های ATM مورد بررسی قرار می گیرد

در مورد افزایش امنیت این دستگاه ها صحبت خواهد شد

به بررسی انواع کارتهای دستگاه های ATM پرداخته خواهد شد

پروتکلهای مسیر یابی در دستگاه های ATM بررسی خواهند شد.

تاریخچه دستگاه های ATM

این روزها تقریبا ۴۰سال از خدمت‌گزاری اولین دستگاه خودپرداز (ATM) به بشر می‌گذرد. دستگاهی كه به طور مسلم در آغاز نه ریخت و قواره‌ای اینچنین داشته و نه مكانیسمی امروزی. اما بی شك مهمترین انگیزه اختراع چنین ابزاری كاهش رودرویی با كارمند باجه‌نشین بوده است.

سهولت دستیابی به پول نقد آن هم بدون ارائه هر گونه مشخصات فردی و یا سوال و جواب اضافی نیز شاید بهانه دیگری از این دست بوده. (اگر چه امروزه به ویژه در كشور ما خرابی و كارایی اندك این دستگاه گاهی اوقات مشتری را مجبور می سازد كه دوباره راهی باجه‌های شلوغ شود.)

بد نیست بدانیم كه انگیزه اولیه اختراع چنین دستگاهی كه بتوان به طور مستقیم از آن پول نقد دریافت كرد در حمام به مخترع آن الهام شد.جان شفرد بارون John Shepherd-Barron) ۸۲)ساله انگلیسی نزدیك به چهل سال پیش در سال ۱۹۶۷ موفق شد اولین دستگاه خودپرداز (ATM) را اختراع كند. او كه در زیر دوش حمام بیشتر به ساخت دستگاهی فكر می‌كرد كه بتوان شكلات‌های كاكائویی را مستقیما از آن تحویل گرفت سرانجام فكر خود را به این معطوف داشت كه كاش بتوان دستگاهی ساخت كه آدمی پول خود را در انگلستان و یا سراسر دنیا از آن بیرون كشد.بارون با ساخت این دستگاه خیلی زود توانست نظر مدیر عامل بانك انگلیسی Barclays را به خود جلب كند و بلافاصله قرارداد ساخت و نصب اولین مدل‌های این خودپرداز را برای شعب بانك مذكور منعقد سازد.به این ترتیب اولین خودپرداز جهان در شعبه بانك انگلیسی Barclays در خیابان Enfield واقع در شمال شهر لندن نصب شد. آن زمان شفرد بارون مشغول كار در شركت چاپ DelaRue بود. اولین كسی كه از این دستگاه پول نقد بیرون كشید از كاركنان یك شبكه تلویزیونی بود. وی Reg Varney نام داشت.

طرز كار اولین خودپردازها

برای كار با دستگاه‌های خودپرداز، كارت پلاستیكی به شیوه امروزی وجود نداشت در عوض در استفاده از ماشین خودپرداز ساخت شفرد بارون باید از یك برگ چك كه با كربن ۱۴ (نوعی ماده اشباع شده با مواد ملایم رادیواكتیو) آغشه شده بود، بهره می‌گرفت.دستگاه پس از شناسایی برگه چك عدد رمز مربوطه را تطبیق می‌داد. بارون اگرچه تماس دست با این چك‌ها را خالی از نگرانی‌های بهداشتی نمی‌دانست اما معتقد بود كه یك فرد حداقل باید ۱۳۶هزار از این چك‌ها را بخورد تا تاثیری بر سلامتش داشته باشد.

این ماشین در هر بار (تراكنش) حداكثر ۱۰ پوند پول نقد می‌پرداخت. در آغاز فعالیت این خودپردازها خالی از اشكال نبود و با اعمال خرابكاری‌هایی نیز مواجه شد و حتی نمونه‌های بعدی كه در شهر زوریخ سوئیس كار گذاشته شد مشتریان را سردر گم می‌ساخت.عمده ابزار كلیدی در استفاده از این دستگاه‌ها رمز عددی آن است. بارون كه روزی تلاش می‌كرد یك كد ۶ رقمی را (به یاد عدد شش رقمی پرسنلی خود در زمان خدمت نظام) در این دستگاه‌ها طبقه‌بندی كند زمانی كه موفق نشد بیش از ۴ رقم آن را به خاطر بیاورد در كنار همسرش كارولین در سر میز شام بالاخره به یك عدد ۴ رقمی رضایت داد.

غفلت از اولین‌ها

اغلب مردمی كه هر روزه از كنار شعبه بانك BARCLAYS در خیابان ENFIELD لندن گذر می‌كنند توجهی به این مكان ندارند. اگرچه یك پلاكارد در بیست و پنجمین سالگرد این بهره‌برداری در آن محل نصب شد اما كمتر كسی به آن توجه می‌كند.امروزه در سراسر جهان بیش از ۶/۱میلیون دستگاه خودپرداز وجود دارد.شفرد بارون می‌گوید زمانی از اختراع خود به وجد آمده و اهمیت جهانی آن را دریافته است كه بعدها به همراه همسر خود در سفری به كشور تایلند كشاورزی را مشاهده می‌كند كه از گاری خود پیاده شده و از دستگاه (ATM) خودپرداز پول نقد دریافت می‌كند.

او می‌گوید: تازه آن زمان متوجه شدم كه چگونه دنیا را با این اختراع تغییر داده‌ام.آنچنان كه بارون پیش‌بینی كرده بود كم‌كم استفاده از این دستگاه‌ها كاهش یافته و استفاده از تلفن همراه (موبایل) برای نقل و انتقالات پول وسیله‌ای متداول‌تر شده است.او می‌گوید: نقل و انتقال پول هزینه‌بر است و این كار طی حداكثر ۵ سال آینده در انگلیس منسوخ خواهد شد.

خود پرداز که گاه زودپرداز، عابر بانک و آنی بانک هم نامیده شده دستگاهی الکترونیکی است که به مشتریان بانک این امکان را می‌دهد تا در هر زمان دلخواه به‌وسیلهٔ قراردادن کارت خاصی در دستگاه و وارد کردن یک گذرواژه از حساب خود پول دریافت کرده یا تراز حساب بانکی خود را وارسی کنند بدون اینکه نیاز به شمارشگر انسانی باشد. بسیاری از خودپردازها نیز به امکان واریز پول یا چک، جابجایی پول میان حساب‌های بانکی و حتی خرید تمبر را برای مشتریان فراهم می‌کنند.

خودپرداز در زبانهای دیگر

برای خودپرداز در زبانهای گوناگون واژه‌های گوناگونی بکار می‌رود که برخی از آنها در زیر می‌آید:

۱) انگلیسی امریکا: (Automated Teller Machine (ATM (معنی: بانکدار خودکار)

۲) در شرق امریکا: MAC machine یا (MAC (Money Access Center (معنی: مرکز دسترسی به پول)

۳) انگلیسی کانادا: (Automated Banking Machine (ABM (معنی: دستگاه خودکار بانکی)

۴) در برخی زبانهای اروپایی Bancomat یا Bankomat (دستگاه خودکار بانک)

۵) در اسپانیایی Cajero Automلtico (دستگاه خودکار نقد کردن)

۶) در انگلستان Cashpoint (نقدگاه)

۷) آلمانی Geldautomat (معنی: دستگاه خودکارِ پول)

۸) در نروژ Minibank (معنی: بانک کوچک)

۹) در هلند Pin Automaat (معنی: دستگاه خودکار پول کشیدن)

۱۰) در سوئیس Postomat (معنی: دستگاه خودکار بانکی به نام سوئیس پست).

تولید کنندگان خودپرداز

تنها تولید کننده خودپرداز در خاورمیانه شرکت ایرانی هاتف می‌‌باشد. این شرکت هم اکنون خودپردازهای خود را به سوئیچ شتاب (شبکه تراکنش الکترونیکی بانکی) ایران وصل کرده است. به گفته بانک مرکزی ایزان ۳ تا ۴ شرکت در ایران به تولید خودپرداز مشغولند. شرکت دماوند و خدمات انفورماتیک نیز از آن دسته هستند.

تولیدکنندگان جهانی مشهور این دستگاه عبارت‌اند از:

۱) ان‌ارسی

۲) دیبولد

۳) وینکور-نیکسدورف

۴) فوجیتسو

بازاریابی و نصب ATM

یک خود پرداز که از آن به عنوان آنی بانک یا عابر بانک نیز نام برده می شود دستگاهی الکترونیکی است که به مشتریان بانکها امکان دریافت پول از حساب یا بررسی گردش حسابشان را در هر زمان بصورت اتوماتیک و بدون نیاز به تحویلدار را ممکن می سازد.

قابلیتهای و مزایای استفاده از خود پردازها

1. استفاده از خود پردازها موجب ایجاد تجارتهای جدید می گردد.

2. استفاده از خود پردازها ریسک ناشی از چکهای برگشتی را کاهش می دهد.

3. استفاده از خود پردازها دارنده آن را از حمل فیزیکی پول بی نیاز می گرداند

4. استفاده از خود پردازها امکان ایجاد صرفه جویی در هزینه های چاپ اسکناس را به دنبال خواهد داشت زیرا استفاده از پول کاغذی را کاهش می دهد.

ATM چیست؟

مخفف Asynchronous Transfer Mode؛ حالت انتقال ناهمزمان، نوعي تكنولوژي است كه قابليت انتقال بلادرنگ دارد، صدا، تصوير و ترافيك رله قابي رادر شبكه هاي كامپيوتري فراهم مي كند. واحد اصلي انتقال در اين روش بسته اي ۵۳ بايتي با طول ثابت است كه از ۵بايت جهت اعمال كنترلي واز ۴۸بايت باقيمانده براي انتقال داده استفاده مي شود. لايه اي كه با عنوان ميانجي بين لايه هاي سطح بالا و پايين عمل كرده وانواع مختلف داده (از جمله صدا، تصوير و قاب داده ها) را به داده هاي۴۸ بايتي موردنياز ATM تبديل مي كند، ATM Adaptation Layer يا AAL ناميده مي شود.

ATM

بازاریابی و نصب ATM

یک خود پرداز که از آن به عنوان آنی بانک یا عابر بانک نیز نام برده می شود دستگاهی الکترونیکی است که به مشتریان بانکها امکان دریافت پول از حساب یا بررسی گردش حسابشان را در هر زمان بصورت اتوماتیک و بدون نیاز به تحویلدار را ممکن می سازد.

قابلیتهای و مزایای استفاده از خود پردازها

1. استفاده از خود پردازها موجب ایجاد تجارتهای جدید می گردد.

2. استفاده از خود پردازها ریسک ناشی از چکهای برگشتی را کاهش می دهد.

3. استفاده از خود پردازها دارنده آن را از حمل فیزیکی پول بی نیاز می گرداند

4. استفاده از خود پردازها امکان ایجاد صرفه جویی در هزینه های چاپ اسکناس را به دنبال خواهد داشت زیرا استفاده از پول کاغذی را کاهش می دهد.

ATM چیست؟

مخفف Asynchronous Transfer Mode؛ حالت انتقال ناهمزمان، نوعي تكنولوژي است كه قابليت انتقال بلادرنگ دارد، صدا، تصوير و ترافيك رله قابي رادر شبكه هاي كامپيوتري فراهم مي كند. واحد اصلي انتقال در اين روش بسته اي ۵۳ بايتي با طول ثابت است كه از ۵بايت جهت اعمال كنترلي واز ۴۸بايت باقيمانده براي انتقال داده استفاده مي شود. لايه اي كه با عنوان ميانجي بين لايه هاي سطح بالا و پايين عمل كرده وانواع مختلف داده (از جمله صدا، تصوير و قاب داده ها) را به داده هاي۴۸ بايتي موردنياز ATM تبديل مي كند، ATM Adaptation Layer يا AAL ناميده مي شود.

ATM

انبار
اجاره انبار
اجاره انبار تهران
اجاره انبار در تهران

انبار
اجاره انبار
اين پروتکول يک تکنولوژی جديدی است که تحولی از پژوهش های آزمايشگاهی گرفته تا مسائل بازرگانی و تجاری، ايجاد کرده است و سازگاری با فيبر نوری و همچنين با CAT 5 دارد و قابليت ارتقاء دادن به سرعتهای بالاتر نيز می باشد و در آينده بيشتر در دسترس مهندسان خواهد بود و قيمت آن نيز بيشتر از پيش نزول خواهد کرد.


:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : جمعه 26 ارديبهشت 1399 | 19:42 | نویسنده : reyhane |مطلب چهارم


انواع دستگاه خود پرداز

دستگاه خود پرداز انواع گوناگونی دارد که برای موقعیت ها و مکان های مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. انواع دستگاه خود پرداز نسبت به مدل و برند نیز وجود دارد که برخی از مدل ها کیفیت و عملکرد به نسبت بهتری دارند. شرکت بازرگانی فرا اکسون انواع دستگاه خود پرداز را در بهترین مدل و برندها عرضه مینماید که کیفیت و عملکرد بی نظیری دارند.

قیمت دستگاه خود پرداز

قیمت دستگاه خود پرداز به مدل و همچنین نو یا کارکرده بودن آن دارد. قیمت دستگاه خود پرداز کارکرده از دستگاه نو بسیار مناسبت تر است و اگر تمایلی به پرداخت مبلغ بالایی برای خرید ندارید میتوانید خودپردازی های دست دوم و کارکرده را خریداری نمایید. شرکت بازرگانی افرا اکسون فروش دستگاه خودپرداز را با پشتیبانی قوی انجام میدهد و در صورت خراب شدن دستگاه میتوانید تعمیر آنرا به کارشناسان شرکت بسپارید. بخش فروش دستگاه خودپرداز شرکت بازرگانی افرا اکسون آمادگی دارد تا بهترین دستگاه ها را با قیمت بسیار مناسب به سراسر کشور عرضه نماید.


تعمیر دستگاه خودپرداز
تعمیرات دستگاه خودپرداز
پشتیبانی دستگاه خودپرداز
خودپردازدستگاه خود پرداز انواع گوناگونی دارد که برای موقعیت ها و مکان های مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. انواع دستگاه خود پرداز نسبت به مدل و برند نیز وجود دارد که برخی از مدل ها کیفیت و عملکرد به نسبت بهتری دارند. شرکت بازرگانی فرا اکسون انواع دستگاه خود پرداز را در بهترین مدل و برندها عرضه مینماید که کیفیت و عملکرد بی نظیری دارند.

قیمت دستگاه خود پرداز به مدل و همچنین نو یا کارکرده بودن آن دارد. قیمت دستگاه خود پرداز کارکرده از دستگاه نو بسیار مناسبت تر است و اگر تمایلی به پرداخت مبلغ بالایی برای خرید ندارید میتوانید خودپردازی های دست دوم و کارکرده را خریداری نمایید. شرکت بازرگانی افرا اکسون فروش دستگاه خودپرداز را با پشتیبانی قوی انجام میدهد و در صورت خراب شدن دستگاه میتوانید تعمیر آنرا به کارشناسان شرکت بسپارید. بخش فروش دستگاه خودپرداز شرکت بازرگانی افرا اکسون آمادگی دارد تا بهترین دستگاه ها را با قیمت بسیار مناسب به سراسر کشور عرضه نماید.

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : جمعه 26 ارديبهشت 1399 | 19:41 | نویسنده : reyhane |مطلب سوم
یکی از تجهیزاتی که سالیان زیادی است در سیستم بانکی کشور مورد استفاده قرار میگیرد، دستگاه خودپرداز یا همان عابربانک است. همگی ما به خوبی با دستگاه خود پرداز آشنایی داریم و کمتر کسی وجود دارد که حداقل چندین بار در هفته یا روز با این دستگاه سر و کار نداشته باشد. در گذشته و زمانی که هنوز این دستگاه ابداع نشده بود مردم برای دریافت پول نقد و همچنین انتقال وجه به بانک ها مراجعه میکردند که همین موضوع صف های طویلی را در داخل بانک ها بوجود می آورد. با پیدایش دستگاه خود پرداز به مرور بانک ها خلوت تر شدند و دیگر خبری از آن صفهای طویل نیست. دستگاه خودپرداز همچنین انجام برخی امور بانکی را در هر ساعت از شبانه روز فراهم کرده است و هیچ محدودیتی از لحاظ زمانی وجود ندارد. فروش دستگاه خودپرداز تنها توسط شرکت هایی انجام میشود که مجوزهای لازم را از سازمان های مربوطه دریافت نموده اند. شرکت بازرگانی ما نیز در زمینه فروش دستگاه خودپرداز سالیان زیادی است که فعالیت خود را آغاز نموده و امروزه به عنوان یکی از فروشندگان برتر کشور شناخته میشود.

کارتخوان سیار
خرید دستگاه عابر بانک
فروش دستگاه عابر بانک
کارتخوان
خرید دستگاه خودپرداز

برای خرید دستگاه خودپرداز باید دستگاهی را انتخاب نمایید که از تعمیرپذیری آسان برخوردار باشد. دستگاه خود پرداز از دستگاه هایی است که اصطلاک بالایی دارد و مطمئنا بعد از گذشت مدتی به تعمیرات جزئی و کلی نیاز پیدا خواهد کرد و هرچه دستگاه تعمیرپذیر تر باشد در نتیجه تعمیرکار راحت تر میتواند آنرا تعمیر نماید. نکته ای که برای خرید دستگاه خودپرداز حتما باید به آن توجه داشته باشید همخوانی کامل آن با بستر ارتباطی بانکی کشور میباشد. دستگاه خودپرداز را باید از نوعی انتخاب کنید که با سیستم های بالادستی ارتباط خوبی را بر قرار کند. البته اگر خرید دستگاه خودپردار را از شرکت های معتبر مانند شرکت بازرگانی ما تهیه نمایید با سیستم های بالادستی ارتباط و همخوانی بسیار خوبی را برقرار خواهد کرد.


:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : جمعه 26 ارديبهشت 1399 | 19:41 | نویسنده : reyhane |